Disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door ACHTERDEURDICHT met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. ACHTERDEURDICHT verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ACHTERDEURDICHT worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

ACHTERDEURDICHT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. ACHTERDEURDICHT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van ACHTERDEURDICHT opgenomen informatie en tarieven. Hoewel ACHTERDEURDICHT alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ACHTERDEURDICHT niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door ACHTERDEURDICHT worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel ACHTERDEURDICHT uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ACHTERDEURDICHT worden onderhouden, wordt afgewezen.